2012

Tříkrálová sbírka 7. 1.

Den sesterství 25.2.

 

Zkratovačka 18.2.

Tuto akci pořádalo středisko Skuteč a jednalo se o roverské klání ve florbalu a hokeji. Zúčastnila se okolní střediska Luže a Skuteč. Po těžkých bojích a velkém nasazení jsme slavně vyhráli putovní pohár.

 

Výprava do bazénu 3.- 4.3.

Misijní koláč 24.3.

 

Oheň sv. Jiří 27.4.

Svatý Jiří je patronem skautů, proto se na jeho svátek skauti scházejí a naše středisko slaví mši svatou a potom následuje slavnostní oheň se scénkami dětí a zpíváním s kytarou.

 

Střediskové kolo závodů světlušek a vlčat 28.4.

 

Okresní kolo závodů světlušek a vlčat (12.5.) a krajské kolo (2.6.)

Závody se konaly v Čachnově na základně střediska Skuteč. Naše družiny závodily s plným nasazením, které přineslo velmi dobré výsledky. Nejmladší světlušky (Berušky) se umístily na 12. místě, starší světlušky (Koně) obsadily 4. místo a družina Vlčat (Bílí Yetti) postoupila do krajského kola v Dolní Dobrouči, kde se umístili na 3. místě.

 

Květinový den 16.5.

Výprava do Prahy na výstavu ke 100 letům skautingu 10.6.

Rok 2012 se pro skauty nesl v oslavách stoletého výročí založení skautingu u nás. V rámci oslav byla v Muzeu hlavního města Prahy uspořádaná výstava, na kterou jsme se s dětmi jeli podívat.

 

Tábor – Robin Hood 16.-28.7.

Letošní tábor jsme strávili jako angličtí vesničané, kteří podléhali kruté nadvládě sheriffa z Nottinghamu zastupujícího krále Richarda, který válčil ve Svaté zemi. Ale protože naším velkým spojencem, přítelem a vlastně i vůdcem byl sám Robin Hood a jeho družina, nemuseli jsme věšet hlavu. Ani vysoké daně, tresty, lsti, podrazy, výmysly a dokonce ani zrada z vlastních řad nezabránily konečné porážce sheriffa a návratu krále Richarda ze Svaté země. Ten když tu všechnu zhoubu viděl, rozhodl se, že se novým sheriffem stane Robin Hood. A tak se nám začalo dobře dařit, i jídla bylo víc.

 

Oslava 100 let skautingu a svěcení střediskové vlajky 26.8.

Stoleté výročí založení skautingu oslavovali všichni skauti v naší republice různými regionálními akcemi. Naše středisko uspořádalo zážitkové odpoledne, kterému předcházela slavnostní mše svatá se svěcením nové střediskové vlajky.

Všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet lukostřelbu, stavění pivních beden na sebe, výrobu plstěných korálků, skládání puzzle s obrázky zakladatelů českého a světového skautingu, také zde byly ukázky typického táboření. V klubovně se promítali fotky z tábora.

 

Drakiáda 14.10.

Kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro vedoucí děti 20.10., 17.11., 24.-25.11.

Tento kurz jsme uspořádali za podpory obce Kameničky. Deset vedoucích našeho střediska bylo proškoleno lektory Červeného kříže v oblasti zdravovědy. Součástí kurzu byla i návštěva bazénu a nácvik záchrany tonoucího. Všichni zúčastnění kurz úspěšně absolvovali.

 

Mikulášská besídka 9.12.

Betlémské světlo

Vánoční besídka 23.12.