1993

Oslava 600 let Jeníkova

V r. 1993 slavila obec Jeníkov 600 let od první zmínky o obci. Br. Náčelník byl zavolán na OÚ Jeníkov, kde ho pan starosta Hladký požádal o účast skautů ze střediska Kameničky a střediska Stěžery na průvodu pořádaném ke slavnosti. Na oplátku bylo slíbeno, že středisko Kameničky dostane salaš i louku kolem. Br. Náčelník proto předčasně ukončil první střediskový tábor a spolu se skauty ze Stěžer, jež vedl br. Wabi, zorganizoval průvod na slavnostech v Jeníkově.

Salaš však zůstala dále majetkem JZD Dědová a louka obce Jeníkov.

Svojsíkův závod

V květnu jsme vyrazili na Svojsíkův závod na Slávkově Hůrce. Naše družina skautů se umístila na předposledním místě. Avšak ve vedlejším závodě - skautském pětiboji - jsme se umístili na třetím místě.

Tábor Lhoty

Náš druhý tábor se oderál na Lhotech u Vortové, byl to tábor zimy, dešťů a velkého přepadu stěžerských skautů.

Seděli jsme u ohně, když se ze tmy ozvalo bubnování tamtamů a stěžerští skauti ozbrojeni oštěpy a hořícími loučemi všechny vyhnali ze stanů do ohňového kruhu. Zde jsme museli na kolenou slíbit úctu stěžerské vlajce, aby se už nikdy nestalo, že jim bude odcizena.

Na tomto táboře se podařilo Náčelníkovi a Jáje splnit zkoušku Třech orlích per (nejvyšší skautská zkouška - den mlčení, den hladovění a den samoty). A tak po splnění mohli jít v čele průvodu s loučemi, aby byli pasováni na orlí skauty.

Rádcák

Největší zážitek z druhého rádcáku je jistě Dzinova dvoupatrová postel v tee-pee, od kterého ho neodradil ani klesající dým. Skauti také vařili projímadlový čaj podle příruček, který podstrčili skautkám. Skautky to však zpozorovali a výsledkem bylo, že někteří skauti dostali běhavku...

Další akce

Absolvovali jsme řadu výletů - do Chotěboře, Znojma, Stěžer. Také jsme opravovali turistické značky v okolí řeky Chrudimky.