Odkazy

www.skaut.cz – oficiální web Junáka

https://pardubickykraj.stribrnareka.cz/ - web krajské rady Pardubického kraje

www.teepek.cz – web pro skauty a skautky

https://www.skaut.cz/rovernet/ - web pro rovery a rangers

https://junshop.cz/inshop - internetová prodejna skautského vybavení

www.trojlistek.webnode.cz – stránky 6. oddílu Trojlístek

www.7oddil.webnode.cz – stránky 7. oddílu

www.obec.kamenicky.cz – stránky obce Kameničky