Klubovna

Skautská klubovna v Jeníkově

Klubovna leží u lesa za obcí Jeníkov. Je rozdělená do tří částí – jednu využívá 6. oddíl Trojlístek, zbývající dvě 7. oddíl.