2001

Tříkrálová sbírka

Česká katolická charita vyhlásila celorepublikovou sbírku na pomoc lidem, kteří ji potřebují. A tak se jednoho dne po Kameničkách a okolních vesnicích objevily podivně oděné skupinky s korunami na hlavách a s úsměvem na tváři. Vždy zazpívaly, napsaly letopočet a poděkovaly. Tato sbírka se stala tradicí.

Svojsíkův závod – Slatiňany

Na okresním kole SZ byly prověřeny naše znalosti v různých disciplínách – signalizace, první pomoc, práce s mapou, oheň, historie,…. 
Kytky – 7. místo z 12 hlídek
Kamzíci – 5. místo z 9 hlídek

Tábor – Mrákotín u Telče - EGYPT

Tento rok jsme poprvé vyrazili do 100 km vzdáleného nového tábořiště v Mrákotíně u Telče. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin – sever, jih, východ, západ a přenesli jsme se do Egypta a čelili různým nástrahám např.: 10 egyptských ran, přechod Rudého moře, desatero, zlaté tele, obléhání Jericha,…
Jako odměnu za každou etapu jsme dostávali talenty – zlaté nebo měděné.
Na tomto táboře (13. července) vznikla nová družina skautek – Stonožky

Naše rangers jdou
© Roveři (Mrákotín 2001)

V řadě za sebou naše rangers jdou
na táborák spěchaj cestou necestou,
mapu nemají, cestu neznají,
vyšly prostě bez buzol a správnou cestu hledají.

R: mi, mi, mi, mí,…

Mraky plují tam, blesky lítaj sem,
naše rangers jdou, jdou rovnou za nosem,
lidé zírali, důvod neznali,
kam se vlastně naše rangers sami do tmy vydaly.

R: my, my, my, my, mý,…

Jeden druhej strom, náhle zazněl hrom,
na statečný rangers náhle padá strom,
oni křičejí, všude běhají,
panika je zachvacuje, přístřešek si hledají.

R: mi, mi, mi, mí,…

Když je nohy bolí, když jim dojde dech,
sednou pod velkej strom na vysoký břeh,
na sebe koukají, jednu blesk srazí,
oni v dešti v nepohodě první pomoc dávají.

R: my, my, my, my, mý,…

Dáme ránu sem, potom fouknem tam,
hop a zdravá rangers skáče kdoví kam,
bouřka ustává, ona zůstává,
týhle malý nehodě se káždá rangers usmívá.

R: mi, mi, mi, mí,…

Žízeň dostají, redbull vyndají,
najednou se jejich mysl osvěží,
na strom vylezou, do dáli kouknou,
a náš tábor v plné kráse bez problémů naleznou.

R: my, my, my, my, mý,…

Další akce

Letos, tak jako každý rok jsme pořádali mikulášskou a vánoční nadílku, Misijní koláč, Květinový den, spoustu schůzek, oddílovek a výprav.