2007

Praha – šátková metropole

V rámci oslav 100 let od vzniku skautingu ve světě navštívila družina Sedmikrásek Prahu, kde na ni čekal bohatý program připravený pro oddíly z celé republiky. Díky cestování v MHD zdarma jsme stihli projít opravdu hodně míst – Petřín, Staroměstská radnice, Křižíkova fontána, Zoo a botanická zahrada v Tróji. Dovezly jsme také vyrobený šátek skautů z Ugandy a ten jsme poté přidaly k ostatním šátkům a skauti tak vytvořily největší šátek na světě a tím se zapsali do Guinessovy knihy rekordů.

Tábor Lhoty – MAGADOR

Na táboře jsme se ocitli v době dávno minulé – středověku opředeného spoustou legend, mýtů i kouzel. Naše město Magador střežil řád rytířů a dam, ochranu městu poskytoval kouzelný znak, který nám byl ukraden zlým rytířem Nefáriem, který ho rozdělil mezi svých deset pánů různých zel a neřestí. Nám se za celý tábor povedlo tyto černé rytíře zneškodnit, složit dohromady všech deset částí znaku a tím zničit Nefária a navrátit městu časy klidu a míru.