1992

První stany

V r. 1992 byly zakoupeny první tři indiánské stany - tee-pee. Hned jsme je začli stavět a zkoušeli se v nich zabydlet. Aby však bylo možno stany postavit, museli jsme se vydat na první těžbu latí.

Tábor Lhoty - SAJÁNY

Prvních čtrnáct dní o prázdninách se uskutečnil náš první táobor na Lhotech u Vortové. Tábořilo se v tee-pee a v několika áčkách. Hrála se celotáborová hra Sajány. Založily se družiny Jelenů (skauti), Kamzíků a Jestřábů (vlčata).

Rádcovský kurz

Víkendové školení rádců probíhalo u salaše v Jeníkově. Spalo se v tee-pee, vyráběli jsme záchody a největším hitem bylo hloubení jezírka (ono to byla spíše bahenní koupel).

Výlet do Znojma

Plným autobusem jsme jeli do Znojma na návštěvu za otcem Antonínem. Zážitkem jistě bylo nečekané přespání v autobuse.

Jednání s JZD o klubovnu

Aby se mohla začít realizovat dohoda sjednaná pod Pachťákem, bylo třeba zjistit majitele salaše a dát se do příslušných jednání. Salaš vlastnilo JZD Dědová, pozemek byl obce Jeníkov. Jednání se ujal br. Náčelník, který požádal JZD o pronájem salaše. Salaš byla středisku Kameničky pronajata dne 1. 4. 1992 za 1000Kč. Tuto částku jsme si odpracovali sběrem brambor z 1ha pro JZD Dědová.

Následující rok podal br. Náčelník žádost o odkoupení salaše pro středisko Kameničky. JZD Dědová tuto žádost podpořila a přiklepla nám salaš za 17 000Kč.