2006

Promítání o naší činnosti

Pro rodiče i pro nás si každý oddíl připravil prezentaci o činnosti, o akcích, které podnikal. Čekala nás záplava fotek s komentáři a také pěkné video z tábora skautů.

Okresní kolo závodů světlušek a vlčat

Letošní závody se konaly v Chrasti. Naše vlčata se umístila na třetím a světlušky na sedmém místě.

Tábor 6. a 8. oddílu – Lhoty - AZTÉKOVÉ

Tento tábor se konal na Lhotech u Vortové. Největším problémem letošního tábora bylo to, že jsme velice záhy přišli o oheň darovaný Velkým duchen Aztéků, a tak nám nezbývalo nic jiného, než nastoupit na strastiplnou cestu do dalekého Tenochtitlánu. Po mnoha obtížích jsme do hlavního aztéckého města dorazili den před Slavností zrození nového ohně. Oheň sice nebyl zadarmo, ale konečně jsme se mohli ohřát u jeho posvátných plamenů. 
Během cesty jsme se zúčastnili Letních Olympijských Her. Ve chvílích odpočinku jsme se koupali v krásném modrém bazénku, podnikali krátké i delší vyjížďky do okolí a zocelovali svaly, nervy a mysl v táborovém Všehoboji.
Letos nás na táboře potkalo velice příjemné počasí. Nejspíš to nejlepší z celých prázdnin. K malé radosti některých nadšenců, ale kvůli suchu nerostly houby:))

Tábor 7. oddílu – Mrákotín u Telče - STARGATE

Bylo velmi těžké se dostat do týmu výzkumných pracovníků naší planety, kteří pracují pod přísným utajením. Povedlo se to jen těm nejlepším a nejodvážnějším, kteří o prázdninách mohli odcestovat za dobrodružstvím a jinými vyspělejšími kulturami na jinou planetu. Mohli odcestovat do zemí, kde žijí jiní člověku nepodobní tvorové, kteří mají dokonalejší technologie než člověk, přesto k sobě mají vždy hodně blízko.

8. středoevropské jamboree v Brně - Orbis

V Mariánském údolí jsme se ubytovali v subcampu Venus. Našimi sousedy se stali chorvatští skauti. Celá akce se zahájila velkolepým zahájením. Další dny jsme chodili po různých aktivitách – za zmínku stojí Extreme football, možná pletení košíků, jináč jsme měli jen hodně obyčejné věci. Dvakrát jsme se ocitli na Babiččině plotě – vyklízeli jsme skládku a po druhé jsme pleli len a řezali trnky. Také jsme vyrazili do planetária, kde jsme všichni usnuli:)) Zažili jsme velkou evakuaci a poté se nám poštěstilo a mohli jsme být téměř celé dopoledne na lanových aktivitách, což všichni považujeme za nejlepší zážitek:))

Další akce

Letos, tak jako každý rok jsme pořádali drakiádu, mikulášskou a vánoční nadílku, Tříkrálovou sbírku, zimní olympiádu, Misijní koláč, Květinový den spoustu schůzek, oddílovek a výprav.