2004

Zimní olympijské hry

Koedukované dvojice či trojice měli možnost vyzkoušet si olympijské disciplíny – slalom, biatlon, krasobruslení, jízda v bobu,… Nejlepší byli náležitě odměněni medailemi a pěknými cenami.

RIK – Rádcovský inspirační kurz

Rádcovský kurz pro skauty a skautky z Kameniček a Chrasti. Tento kurz byl rozdělen na 2 víkendy (1. v Kameničkách, 2. v Chrasti). Byly připraveny vzrušující chvíle s rodinou Adamsonových a dále program, který nám pomohl při přípravách programů na schůzky, pomohl nám pochopit skautské zákony a mnoho dalších věcí.

Závody světlušek a vlčat

Naše středisko opět vyslalo svoje zástupce – 2 vlčácké hlídky. Jedna z nich skončila na druhém místě a postoupila do Krajského kola, kde obsadila 3. místo.

Tábory – Mrákotín u Telče

Tábor 6. a 8. oddílu aneb Království spokojenosti

Tento tábor se nesl v duchu pohádkovém. Stali jsme se novými obyvateli království, které se kvůli kletbě stále zmenšovalo a zmenšovalo. Toto království se jmenovalo Království spokojenosti. Královna nás požádala o pomoc při hledání protikletby a za úspěšný výkon jsme měli přislíben královský poklad a bohatou hostinu. Rozdělili nás do 4 skupin – modrá, červená, bílá a žlutá. Každá skupina měla možnost získávat dílky mapy za splnění úkolů, které nám ukládaly pohádkové postavičky, a každý jedinec dostával denní plat a za splnění určitých podmínek (body ze stezky,..) mohl postoupit do vyššího stavu.

Tábor 7. oddílu – ASTERIX A OBELIX

Každý se těšil na naše Galské hrdiny, kteří svou sílou a chytrostí všechno zvládnou. Každý člen si šetřil nasbírané sestercie, které svou poctivostí nad zlými a neochotnými Římany vyměnil. Na táboře jako vždy nechyběla nebezpečná výprava do nepřátelského území na dva dny. Na tomto táboře byl také přijat nový rover, který slíbil věrnost svému králi a své budoucí družině.

Další akce

Letos, tak jako každý rok jsme pořádali drakiádu, mikulášskou a vánoční nadílku, Tříkrálovou sbírku, Misijní koláč, Květinový den, spoustu schůzek, oddílovek a výprav.