1990

Založení skautingu v Kameničkách a první schůzky

Zakladatelem skautingu v Kameničkách je P. Antonín Krasucki, který nás v r. 1990 zaregistroval pod střediskem Hlinsko jako 6. dívčí a 7. chlapecký oddíl.

Nejprve jsme se scházeli v Kameničkách za kostelem Nejsvětější Trojice a pak na faře. Na kameničovské faře vznikla naše úplně první klubovna. Schůzky jsme mívali také na louce za Zdražilovými (v Kameničkách), později jsme začali chodit do Rejh – na louku a do lesa u rybníka Groše v Kameničkách, kde v letech 1968 až 1971 tábořili skauti ze Stěžer u Hradce Králové.