2008

Divadelní šestka – Karlovy Vary

Na podzim se družina Lískulek zúčastnila pro nás nové soutěže, Divadelní šestky, s představením Jak Trautenberka bolel zub, za které získala ocenění za přesvědčivý herecký výkon.

Národní skautské jamboree v Plzni – Klíč 2008

Družina Sedmikrásek se zúčastnila 5 denního jamboree, které se zaměřovalo na představení nového výchovného programu Junáka pro skauty a skautky. Holky čekala spousta zajímavých aktivit, pro vedoucí byla připravena série přednášek. Společně jsme si vyzkoušely obří trampolíny, navštívily místní Zoo a zatančily si na koncertu Mandrage.

Okresní kolo závodů světlušek a vlčat

Tento rok byl specifický tím, že naše středisko reprezentovala smíšená hlídka. Obsadila 1. místo, ale dle pravidel nesměla postoupit do kola krajského. I tak to byl krásný pocit pro vedoucí z dobře odvedené práce.

Tábor Lhoty - INDIÁNI

Letošní tábor předzvěděla už celoroční hra pro celé středisko na inspirovaná původními americkými obyvateli – Indiány. V době našeho táboření vyvrcholilo naše snažení o záchranu dávného odkazu vymřelého kmene Načezů – rodového totemu. Tento úkol jsme dostali od posledního žijícího potomka Apačůa, který nás poprosil o pomoc. Díky snaze při získávání indicií s místem uložení totemu se nám povedlo toto dědictví zachránit a dát mu nové útočiště v naší klubovně. A byl i pečený bizon.