2002

Okresní kolo závodů světlušek a vlčat

Těchto závodů se zúčastnili 3 hlídky z našeho střediska a to:

Hlídka vlčat – 8. místo

Hlídka vlčat – 2. místo + postup do krajského kola

Hlídka světlušek – diskvalifikována kvůli přestárlosti

Krajské kolo závodů světlušek a vlčat

Naše šikovná vlčata se umístila na 3. místě

Tábor – Mrákotín u Telče

FBI

Skauti a skautky museli projít speciálním výcvikem, aby se z nich mohli stát agenti FBI Výcvik – střelba, IQ test, šifry, poznávání rostlin a zvířat, práce s mapou atd. Následně byli rozděleni do několika skupin, ve kterých plnili úkoly – výroba robota, pátrání po spadlém letadle a získání černé skříňky, pátrání po původu zelené hmoty,… Každý den dostávali výplatu (v dolarech) a dále se každý večer scházeli v Casinu a hráli hazardní hry:) 
Na tomto táboře vznikla družina skautek Veverek

HOBIT

Světlušky a vlčata se stali trpaslíky z Železných a Bílých hor a celý tábor putovali k Osamělé hoře za pokladem. Cestou plnili různé úkoly – boj se skřety, výroba lodí, hádanky u Gluma,…

Rádcák – Atlantida

Tento rádcovský kurz byl určen pro skauty a skautky z našeho střediska. Učili jsme se zde stavět tee-pee, vyrábět louče a další užitečné věci. Konal se u skautské klubovny v Jeníkově.

Další akce

Letos, tak jako každý rok jsme pořádali, mikulášskou a vánoční nadílku, Tříkrálovou sbírku, Misijní koláč, Květinový den, spoustu schůzek, oddílovek a výprav.