Aktivity střediska

Každý rok pořádáme některé tradiční akce, které mají především charitativní charakter. V lednu je to Tříkrálová sbírka – děti chodí převlečené za tři krále a vybírají dobrovolné příspěvky, které jsou pak použity pro činnost Charity Česká republika. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v naší zemi.

Dva týdny před Velikonocemi dívčí oddíl pravidelně peče a následně prodává tzv. misijní koláče. Jedná se o akci Papežského misijního díla. Výtěžek akce je použit pro podporu projektů v rozvojových zemích.

V polovině května celorepublikově probíhá Květinový den. Tuto akci pořádá Liga proti rakovině a každý rok je výtěžek sbírky použit na léčbu a prevenci jiného druhu rakoviny. Této akce se účastní starší členové střediska.

Jiné akce jsou zase typické pro skauty. 22.2. slaví všechny světlušky, skautky a rangers Den sesterství. Je to mezinárodní svátek přátelství a skauti a především skautky na celém světě si tím připomínají narozeniny zakladatele skautingu R.B.-Powella a jeho ženy Olave. Každoročně se sejde celý dívčí oddíl a společně tento den oslavujeme.

Další ryze skautskou akcí jsou závody dětí. Každý rok se konají závody jeden rok pro světlušky a vlčata, další rok Svojsíkův závod pro skauty a skautky. V něm si můžou děti vyzkoušet změřit síly se svými vrstevníky z jiných středisek. Nejprve se konají středisková kola, poté okresní, krajská a nakonec celostátní.

Vyvrcholení celého skautského roku je na společném celostřediskovém táboře. Děti se na 12 dní odtrhnou od svých domovů, aby se každé ráno vzbudily v tee-pee, dokázaly se o sebe v přírodě postarat. Můžou si také vyzkoušet časově náročnější aktivity, které na schůzkách běžně nestíhají – lukostřelba, deskové hry,… Nejdůležitější je společně strávený čas při hrách i při společné práci.

Některé akce jsou typické právě pro naše středisko. Na začátku března je to výprava do bazénu. Na podzim zase můžou všichni malí i velcí vyzkoušet na Drakiádě svoji zručnost při pouštění draků. Na začátku prosince vždycky přijde Mikuláš dětem na tradiční besídce v kostele nadělit drobné dárečky. A konec prosince je tradičně spojen s vánoční besídkou, kde nikdy nechybí propracované scénky dětí a zábavné aktivity pro rodiče.