Co čeká mé dítě ve skautu?

Co čeká mé dítě ve skautu?

Každé skautské středisko (zastupované vedoucím střediska) se skládá z oddílů. U nás se jedná o dívčí a chlapecký oddíl a roverský kmen (oddíl starších členů). O oddíl se stará jeho vedoucí a zástupce. V oddílu jsou dvě a více družin. Za chod družiny zodpovídá její rádce (a vůdce oddílu). Program je připravujeme pro jednotlivé věkové kategorie podle jejich potřeb, zájmů a chutí….

Družiny se schází každý týden na schůzku, kde se učí různé dovednosti (orientace v terénu, spolupráce ve skupině, řešení úkolů,…).

Každý měsíc je oddílová schůzka, kde se setkávají všichni členové oddílu.

Jednou za čtvrt roku se na společné akci sejdou členové celého střediska.

Celý skautský rok vrcholí táborem. Zde si děti mimo jiné ověřují některé dovednosti, které během roku nelze do programu prakticky zařadit (mít v pořádku svoje věci, dodržovat společná pravidla, postarat se o sebe ) a je větší prostor pro individuální přístup k dětem.