PF 2015

24.12.2014 10:00

Milí rodiče, přátelé a známí,

radostné prožití Vánoc ve vašich rodinách a do nového roku 2015 hlavně pevné zdraví, radost a pohodu

přejí světlušky, vlčata, skauti, skautky, roveři a rangers z Kameniček